ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ใส่ถุงยางทุกครั้ง ไม่แน่ใจว่ารั่วหรือเปล่า กินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว จะท้องไหม

 •  Aissriya
  สมาชิก
  มีเพศสัมพุนธุกันแล้วใส่ถุงยางทุกครั้งและมีการตรวจหาถึงการั่วทุกครั้งหลังจากเสร็จ แต่ไม่แน่ใจเลยมีการตรวจสอบอีกครั้งโดยการใส่น้ำพบมรการรั่วของถุงยาง จึงกินยาคุมฉุกเฉินหลังจากนั้นแต่ว่าประจำเดือนใกล้จะมาจะท้องไหมคะรึมีโอกาสที่จะท้องไหมคะ?
  Aissriya  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Aissriya

  การใช้ถุงยางอนามัยนั้น หากใช้อย่างถูกต้อง ไม่มีการรั่วหรือฉีกขาด ใส่ตลอดการมีเพศสัมพันธ์โอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่า 2% แต่หากมีการรั่วหรือฉีกขาดดังกล่าวมาจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาคุมฉุกเฉิน

  ซึ่งยาคุมฉุกเฉินนั้นควรใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพประมาณ 80-90% และหลังจากใช้อาจมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดหรือประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้ แต่สุดท้ายแล้วควรจะมาไม่เกิน 35 วันจากรอบก่อนค่ะ

  หากประจำเดือนมาช้ากว่า 35 วันไปแล้ว ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองเบื้องต้นอีกครั้ง ถ้าไม่แน่ใจหรือให้ผลลบแต่ประจำเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันอีกครั้งที่รพ.และสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป