ถามแพทย์

 • หลังมีประจำเดือน 1สัปดาห์ มีเลือดสีน้ำตาลออกมากะปริดกะปรอย ก่อนปัสสาวะก็มีตะกอนสีน้ำตาลออกมา เป็นอะไร

 •  jimmyj
  สมาชิก
  หลังมีประจำเดือนประมาณ1สัปดาห์ ก็มีเลือดคล้ายประจำเดือนสีน้ำตาลออกมากะปริดกะปรอยพอสมควร ก่อนฉี่ก็มีตะกอนสีน้ำตาลออกมาด้วยค่ะ อาการแบบนี้เป็นอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ jimmyj,

                     การเกิดเลือดออกระหว่างรอบประจำเดือน อาจเกิดจาก

                    1. ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น ท้องนอกมดลูก แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น แต่จะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย ทั้งนี้ เลือดที่ออกไปก่อนหน้านั้น อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

                    2. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปาดมดลูก เป็นต้น

                    3. มดลูกอักเสบติดเชื้อ แต่จะมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย

                    4. การใช้ยาฮอร์โมนต่าง เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                    5. การทำงานผลิตฮอรโมนของรังไข่ผิดปกติ 

                    6. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้

                    ดังนั้น หากไม่ได้ใช้ยาฮอร์โมนใดๆ และยังคงมีเลือดออกกะปริดกะปรอยมาอีกเรื่อยๆ รวมถึงไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ 

                     สำหรับตะกอนสีน้ำตาล หากออกมาจากช่องคลอด ก็คือส่วนหนึ่งของเลือดที่ออกจากช่องคลอด แต่หากออกมาจากท่อปัสสาวะ ก็จะถือว่าเป็นอาการปัสสาวะผิดปกติ ซึ่งก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช่นกันค่ะ