ถามแพทย์

 • การกระทำใดที่เสี่ยงให้เกิดการติดเชื้อ HIV

 •  AAaAA
  สมาชิก
  การกระทำใดที่เสี่ยงให้เกิดการติดเชื้อhivบ้างหรอครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ yessss,

                    การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) จะเกิดได้จาก 3 ทางหลักๆ คือ

                     1. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ HIV  ไม่ว่าจะกับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน

                     2. การเชื้อทางเลือด เช่น พบในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เกิดอุบัติเหตุโดนเข็มที่ปนเปื้อนเลือดที่มีเชื้อทิ่มตำ หรืออุบัติเหตุเลือดกระเด็นเข้าตา ส่วนการรับเลือดและการรับการปลูกถ่ายอวัยวะนั้น ปัจจุบันแทบไม่เกิดขึ้นแล้ว เพราะจะมีการตรวจหาเชื้อ HIV ในเลือดที่จะบริจาคให้ผู้อื่นก่อนทุกราย 

                     3. การติดต่อจากแม่ที่มีเชื้อสู่ทารกในครรภ์หรือขณะคลอด

                     ส่วนการใช้ชีวิตรวมกันปกติธรรมดา กินข้าวร่วมกัน ใช้ห้องน้ำร่วมกัน นอนห้องเดียวกัน ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อ HIV  ได้ค่ะ