ถามแพทย์

 • หากตรวจหลังจากมีความเสี่ยง 6 สัปดาห์ที่คลินิกนิรนาม แล้วผลเป็นลบ ถือว่าเชื่อถือได้หรือยัง

 •  Auntie003
  สมาชิก

  ขอสอบถามเรื่องการตรวจ HIV จากคลินิกนิรนามค่ะ

  หากตรวจหลังจากมีความเสี่ยง 6 สัปดาห์ที่คลินิกนิรนาม แล้วผลเป็นลบ ถือว่าเชื่อถือได้หรือยังคะ 

  Auntie003  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Auntie003

  การตรวจหาเชื้อ hiv นั้น แบ่งออกได้เป็น

  1.ตรวจเชื้อ hiv เองเลย อันนี้จะตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง

  2.ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น

  3. ตรวจภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  การตรวจที่ 6 สัปดาห์ก็ขึ้นกับว่าตรวจด้วยวิธีใด หากตรวจภูมิคุ้มกันก็อาจจะให้ความน่าเชื่อถืออยู่เกิน 90% แต่ควรกลับไปยืนยันที่ 3 เดือนอีกครั้งค่ะ

  ควรหลีกเลี่ยงการติดต่อและสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีเชื้อ hiv ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ การสัมผัสสารคัดหลั่ง หรือการรับเลือด