ถามแพทย์

 • มีประจำเดือนในอาทิตย์แรกของเดือนและมาอีกครั้งที่สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ผิดปกติไหม

 •  Cream
  สมาชิก
  เป็นประจำเดือนในอาทิตย์แรกของเดือนแล้ว แต่ประจำเดือนก็ยังมาในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเดียวกัน อยากทราบว่ามีอาการผิดปกติไหม เกิดขึ้นเพราะอะไร โดยส่วนตัวแล้วประจำเดือนจะมาไม่ตรงกันในแต่ละเดือนค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Cream,

                     ระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ปกติคือ 21-35 วัน โดยให้นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา (ของรอบเดือนก่อน) จนไปถึงวันแรกของรอบเดือนถัดไป ซึ่งหากนับได้ตั้งแต่ 21-35 วัน ก็จะถือว่าปกติดีค่ะ ดังนั้น สมมุติว่าประจำเดือนมาวันที่ 1 และมาอีกครั้งในวันที่ 25 เท่ากับว่ามีระยะห่างที่ 24 วัน ก็ถือว่าปกติดีค่ะ แม้จะมาในเดือนเดียวกัน ทั้งนี้ ระยะห่างในแต่ละรอบ ไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้ ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างๆ และโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น ที่การทำงานของรังไข่มักจะยังไม่สมบูรณ์

                     สำหรับระยะเวลาปกติที่ประจำเดือนมา ก็จะอยู่ในช่วง 2-7 วัน ดังนั้น หากมีประจำเดือนมาไม่เกิน 7 วัน ก็ถือว่าปกติดี ทั้งนี้ ในแต่ละรอบเดือน จำนวนวันที่ประจำเดือนมาไม่จำเป็นต้องเท่ากันเช่นกัน