ถามแพทย์

 • ขณะมีเพศสัมพันธ์ มีเลือดประจำเดือนวันแรกออกมา แต่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ร่วมกับตอนนั้นถุงยางแตกด้วย จะท้องไหม

 •  KKKKKKKKKKK
  สมาชิก
  ปกติเราเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ตรงเลยสักเดือน บางครั้งประจำเดือนไม่มา2เดือนติดก็มี จนอยู่มาวันนึงเรามีอะไรกับแฟนแล้วอยู่ดีๆประจำเดือนมาขณะที่กำลังมีอะไรกับแฟนเลย และประจำเดือนมาคาอนข้างเยอะมากๆ ซึ่งแฟนใส่ถุงยางแต่ถุงยางดันแตก แบบนี้มีโอกาสท้องไหม และต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม
  KKKKKKKKKKK  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ KKKKKKKKKKK

  การมีเพศสัมพันธ์ใดๆ ถ้าใส่ถุงยาง แต่ถุงยางกลับแตกหรือฉีกขาดขณะมีเพศสัมพันธ์กันอยู่นั้น ก็มีโอกาสจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้

  จากที่กล่าวมามีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาคุมฉุกเฉินอยู่เช่นเดียวกัน โดยยาคุมฉุกเฉิน เป็นยาคุมที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศในระดับสูง กินหลังมีเพศสัมพันธ์ โดยจะให้ประสิทธิภาพได้เต็มที่ประมาณ 80-90% หากได้รับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และกินครบตามข้างฉลากกำหนด หลังการใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้นอาจจะทำให้มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อน คลื่นไส้ อาเจียน 

  ส่วนเลือดที่ออกมาขณะมีเพศสัมพันธ์นั้น ถ้าไม่ใช่เลือดที่ออกมาตามรอบเดือน คือเป็นเลือดอออกผิดปกติทางช่องคลอด ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไปด้วย ส่วนหลังจากกินยาคุมฉุกเฉิน อาจจะมีเลือดออกผิดปกติได้หลังใช้ยาประมาณ 1 สัปดาห์ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป 

  KKKKKKKKKKK  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ KKKKKKKKKKK

  การมีเพศสัมพันธ์ใดๆ ถ้าใส่ถุงยาง แต่ถุงยางกลับแตกหรือฉีกขาดขณะมีเพศสัมพันธ์กันอยู่นั้น ก็มีโอกาสจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้

  จากที่กล่าวมามีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาคุมฉุกเฉินอยู่เช่นเดียวกัน โดยยาคุมฉุกเฉิน เป็นยาคุมที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศในระดับสูง กินหลังมีเพศสัมพันธ์ โดยจะให้ประสิทธิภาพได้เต็มที่ประมาณ 80-90% หากได้รับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และกินครบตามข้างฉลากกำหนด หลังการใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้นอาจจะทำให้มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อน คลื่นไส้ อาเจียน 

  ส่วนเลือดที่ออกมาขณะมีเพศสัมพันธ์นั้น ถ้าไม่ใช่เลือดที่ออกมาตามรอบเดือน คือเป็นเลือดอออกผิดปกติทางช่องคลอด ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไปด้วย ส่วนหลังจากกินยาคุมฉุกเฉิน อาจจะมีเลือดออกผิดปกติได้หลังใช้ยาประมาณ 1 สัปดาห์ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป