ถามแพทย์

 • ปวดท้องแบบปวดเบ่ง แล้วมีก้อนเนื้อพร้อมเลือดออกมา

 •  หนู' นา
  สมาชิก
  มีอาการปวดท้องน้องกับปวดบั้นท้าย ปวดแบบเบ่ง เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในแล้วต้องเบ่งออกปวดมากเบ่งเท่าไหร่ก็ไม่ออก ปวดท้องอยู่1ชม. เวลาผ่าน กำลังนอนอยู่เหมือนมีอะไรออกจากช่องคลอด พอยืนขึ้น มีก้อนเนื้อตกลงมา พร้อมกับเลือดไหลออกมา

  สวัสดีค่ะ คุณ หนู' นา,

                         หากที่ผ่านมามีอาการขาดประจำเดือน หรือมีประจำเดือนผิดปกติมาก่อน และเกิดมีอาการปวดท้องน้อยมาก ร่วมกับมีเลือดและก่อนเนื้อออกจากช่องคลอด ก็อาจเกิดจากการแท้งได้ ดังนั้น แนะนำควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ หากตรวจพบการตั้งครรภ์ ควรรีบไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อทำการรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาแทรกซ้อนตามมา เช่น การติดเชื้อในมดลูก เป็นต้น

                         แต่หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ และเลือดที่ออกมา ไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา ก็อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น มดลูกอักเสบ มีเนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก หรือเป็นผลของเคียงของการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น หากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก หรือมีปวดท้องน้อยมาก โดยที่ไม่ใช่ช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ