ถามแพทย์

 • ลืมทานยาคุม เม็ดที่ 6 กับ 7 แล้วมีเพศสัมพันธ์หลั่งใน ผ่านไป 2 วันมีเลือดออก จะท้องไหม

 •  Jiraporn Khongniam
  สมาชิก
  ลืมทานยาคุม เม็ดที่ 6 กับ 7 แล้วมีเพศสัมพันธ์หลั่งใน แล้วผ่านไป2วันมีเลือดออก เลยทานยาคุม2เม็ดที่ลืมจะท้องไหมคะ สามารถกินยาคุมฉุกเฉินคู่เลยได้ไหมคะ ถ้าทานยาคุมฮุนไปแล้วสามารถทานยาคุมปดติต่อเลยได้ไหมคะ หรือต้องเริ่มแผงใหม่คะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Jiraporn Khongniam

  การมีเลือดออกกระปริดกระปรอย สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ภาวะฮอร์โมนเพศหญิงไม่สมดุลมักพบในวัยรุ่นที่เริ่มมีประจำเดือน หรือวัยใกล้หมดประจำเดือน ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด ความเครียด เนื้องอกในมดลูก มดลูกหรืออุ้งเชิงกรานอักเสบ เป็นต้น

  จากที่เล่ามา เลือดออกน่าจะเกิดจากการที่รับประทานยาคุมกำเนิดไม่สม่ำเสมอนะคะ

  ส่วนการรับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ณ ตอนนี้ไม่แนะนำนะคะ เพราะจะเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับฮอร์โมนขนาดสูง โดยที่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการคุมกำเนิดค่ะ

  หากลืมรับประทานยาคุมกำเนิดเม็ดที่ 6-7 แล้ว ขาดยาต่อ 2วันจนมีเลือดออก แล้วรับประทานยาคุมกำเนิดไป 2ในครั้งเดียว กรณีนี้ ไม่แนะนำให้รับประทานยาคุมกำเนิดต่อนะคะ เพราะจะทำให้ฮอร์โมนเพศหญิงแปรปรวณมากขึ้น 

  แนะนำให้รอประจำเดือนรอบใหม่มาแล้วเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดใน 5วันแรกของการมีประจำเดือนนะคะ

  แต่หากลืมรับประทานยาคุมกำเนิดเม็ดที่ 6-7 แล้วรับประทานยาเม็ดที่ 8อยู่จนปัจจุบัน แนะนำให้รับประทานยาคุมกำเนิดแผงเดิมต่อได้นะคะ

  หากพบว่าประจำเดือนไม่มาตามกำหนด แนะนำให้ทดสอบการตั้งครรภ์ดูนะคะ