ถามแพทย์

 • เป็นมะเร็ง คุณหมอให้คีโมเรียบร้อยแล้ว ทานอาหารเสริมได้หรือไม่

 •  HuongJuii's
  สมาชิก
  ตอนนี้พี่ชายเป็นมะเร็ง mixed germ cell ค่ะ หมอหยุดรักษาและให้คีโมแล้ว ควรหรือไม่ควรกินอาหารเสริมคะ
  HuongJuii's  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ HuongJuii's

  การเป็นมะเร็งชนิดดังกล่าวมาน่าจะหมายถึงมะเร็งที่เกิดขึ้นกับเซลล์สร้างไข่ หรืออสุจิ ซึ่งการรักษานั้นจะขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ขนาด, ตำแหน่ง และระยะของเนื้องอกด้วย โดยมักรักษาด้วยการผ่าตัด หรือ การใช้ยาเคมีบำบัด

  ระหว่างที่ทำการรักษา ถ้าจะใช้ยาหรืออาหารเสริมใดๆที่แพทย์ไม่ได้สั่ง ควรแจ้งแพทย์ที่ดูแลให้ทราบทุกครั้ง เพื่อดูว่าสามารถใช้ได้ไม่อันตรายและไม่มีปฏิกิริยากับโรคที่เป็นอยู่