ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาต้นเดือน หลังประจำเดือนหมด 2-3 วัน มีเลือดออกมาจะ 2 สัปดาห์แล้ว

 •  Story
  สมาชิก
  มีเลือดออกค่ะ กระปริบกระปรอย เป็นมาจะ2สัปดาห์แล้ว ไม่ใช่รอบเดือน ก่อนหน้ามีประจำเดือนแบบผิดปกติ ปกติจะมาปลายเดือน ปกติไม่กินยาแก้ปวดท้อง แต่เมื่อเดือนก่อนกินยาแก้ปวดท้อง แล้วพอขึ้นกุมภา รอยเดือนก็มาตอนต้นเดือน จากนั้นก็มีเลือดออกหลังประจำเดือนหมด2-3วันแรกมาเยอะมากๆ จนตอนนี้ก็มีกระปริบกระปอยระหว่างวัน เป็นเลือดสีออกเข้มๆด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Story,

                     การมีเลือดออกมาต่อเนื่องนาน 2 สัปดาห์ ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติ โดยอาจเกิดจาก

                      1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ เป็นต้น โดยเลือดที่ออกในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

                     2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                     5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                       หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และเลือดยังคงไม่หยุดไหล แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาและรักษาให้เลือดหยุดไหลค่ะ ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ แม้เลือดที่ออกจะมีปริมาณไม่มากก็ตามค่ะ