ถามแพทย์

 • ตรวจวัดพบว่าออกซิเจนในเลือดต่ำเป็นช่วงๆ เกิดจากอะไร

 •  qshopwork
  สมาชิก

  ช่วงนี้เวลาออกกำลังกายผมจะใส่หน้ากากอนามัย และมีภาวะอ๊อกซิเจนในเลือดต่ำเป็นบางช่วง เช่น ตอนนอน และบางครั้งก็เป็นระหว่างวัน (ดูตามภาพ) แต่ช่วงเวลาที่อ๊อกซิเจนในเลือดต่ำสังเกตุว่าบางครั้งค่าอ๊อกซิเจนก็ขึ้นไปถึง 100% คุณหมอคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และจะเป็นอันตรายมั๊ย ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  qshopwork  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ qshopwork

   

  ระดับของออกซิเจนในเลือดที่วัดได้ปกติจากปลายนิ้วจะอยู่ระหว่าง 95-100 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งหากพบว่ามีระดับออกซิเจนใน มีระดับออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า95 ร่วมกับมีหายใจหอบเหนื่อย บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนเสริมหรือออกซิเจนบำบัดภายใต้การดูแลของแพทย์

   

  โดยการที่ใส่หน้ากากอนามัยที่ทำให้หายใจไม่สะดวก แล้วไปออกแรงหนักๆอาจจะทำให้ออกซิเจนต่ำชั่วคราวได้ แต่หากร่างกายไม่มีความผิดปกติอะไร เมื่อพักเหนื่อย หรือถอดหน้ากากอนามัยออก ค่าออกซิเจนควรกลับมาอยู่เป็นปกติ

   

  แนะนำการสังเกตอาการ ถ้ายังเหนื่อยเรื้อรัง ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 95% อยู่ตลอด หรือมีโรคปอดใดๆอยู่เดิม ควรไปพบแพทย์

   

  qshopwork  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ qshopwork

   

  ระดับของออกซิเจนในเลือดที่วัดได้ปกติจากปลายนิ้วจะอยู่ระหว่าง 95-100 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งหากพบว่ามีระดับออกซิเจนใน มีระดับออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า95 ร่วมกับมีหายใจหอบเหนื่อย บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนเสริมหรือออกซิเจนบำบัดภายใต้การดูแลของแพทย์

   

  โดยการที่ใส่หน้ากากอนามัยที่ทำให้หายใจไม่สะดวก แล้วไปออกแรงหนักๆอาจจะทำให้ออกซิเจนต่ำชั่วคราวได้ แต่หากร่างกายไม่มีความผิดปกติอะไร เมื่อพักเหนื่อย หรือถอดหน้ากากอนามัยออก ค่าออกซิเจนควรกลับมาอยู่เป็นปกติ

   

  แนะนำการสังเกตอาการ ถ้ายังเหนื่อยเรื้อรัง ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 95% อยู่ตลอด หรือมีโรคปอดใดๆอยู่เดิม ควรไปพบแพทย์