ถามแพทย์

  • ฟันเหยินทั้งข้างบนและข้างล่าง มีฟันซ้อน ควรไปดัดฟันหรือไม่

  • ฟันเหยินทั้งข้างบนและข้างล่าง มีฟันซ้อนควรไปดัดฟันหรือไม่ค่ะ

    คุณ ปาณิสรา

    สาเหตุใหญ่ของฟันเหยินคือ1 กรรมพันธุ์  2. รุปกระโหลกศีรษะและใบหน้า ผิดรูป 3.ฟันขึ้นปกติ เบียดชิดจนเกินไป 4. ผิดปกติของกล้ามเนื้อใบหน้า  5 ตอนเด็กๆ คาบจุกนมมากเกินไป ทำให้ฟันหน้างอกเกดันไปข้างหน้า  

    การรักษา ถ้าเป็นไม่มากไม่จำเป็นต้องรักษาครับ แต่ถ้ามีการทำให้การสบฟันไม่ปกติ  กระดูกใบหน้าผิดรูปมากๆ  ก็ควรทำ  ส่วนการทำเพื่อความสวยงามเป็นข้อบ่งชี้ตามความพอใจ การรักษา ส่วนใหญ่ก็คือการจัดฟัน มีทั้งแบบถาวรและที่ถอดได้   แพทย์อาจจำเป็นต้องถอนฟันด้านหลังบางส่วนออกเพื่อให้ฟันหน้ามีที่ว่างให้เข้าที่แทนช่องว่าง  การจัดฟันต้องใช้เวลานานมากเพราะ ต้องรอให้ หลุ่มร่องฟันเคลื่อนไปจนปิดช่องว่างได้หมด  ประมาณ 1.5-3 ปี  และอายุที่ควรจัดได้ไม่เกิน 10-14 ปี เพราะกระดูกใบหน้ายังขยายไม่เต็มที่ ค่าใช้จ่ายการจัดฟันค่อนข้างสูง ทันตแพทย์จะนัดทุกเดือน เพื่อปรับระดับลวด ให้เข้าที่  ต้องคำนึงถึงการสบของฟันด้วย   อีกวิธีหนึ่ง ถ้าเป็นมากๆ เกิดจากกระดูกรามผิดรูป อาจต้องมีการผ่าตัดกรามให้เข้าที่เสียก่อนครับ

    กรุณาอ่าน เรื่อง ฟันเหยิน ได้ที่นี่