ถามแพทย์

 • ฟันหน้าเริ่มเหยินออกมา ควรจัดฟันหรือใส่รีเทนเนอร์

 •  watchareeya
  สมาชิก
  แม่บอกฟันเริ่มเหยินออกมาควรจัดฟันหรือจะใส่รีเทเนอร์แค่ชั่วคราว

  สวัสดีค่ะ คุณ watchareeya,

                    ฟันเหยิน คือ การที่ฟันหน้าด้านบนยื่นออกจากปาก หรือฟันบนสบคร่อมฟันล่าง หรือครอบปิดฟันหน้าด้านล่าง ซึ่งมีความรุนแรงหลายระดับ โดยหากฟันเหยินไม่มาก ก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนอกจากความสวยงาม แต่หากฟันเหยินมาก จนพูดไม่ชัดเจน กัดหรือเคี้ยวอาหารลำบาก ก็จำเป็นต้องได้รับการรักษา

                    สำหรับสาเหตุของฟันเหยิน อาจเกิดจากพันธุกรรม มีความผิดปกติของกระดูกใบหน้าและกะโหลกศีรษะ การเคยเกิดอุบัติเหตุ มีความผิดปกติของฟัน เช่น ฟันหน้าขึ้นเบียดกัน รูปร่างฟันผิดปกติ เป็นต้น หรือเกิดจากพฤติกรรมที่ทำจนเป็นนิสัยตั้งเด็ก เช่น การดูดนิ้ว การดูดริมฝีปาก การใช้ลิ้นดุนฟัน เป็นน หรือเป็นผลจากการจัดฟันแฟชั่นที่ไม่ได้มาตรฐาน  

                    หากฟันเหยินไม่มาก และไม่ได้กังวลเรื่องความสวยงาม ก็ไม่จำเป็นต้องรักษาอะไร แต่หากฟันเหยินมาก หรือกังวลเรื่องความสวยงาม การแก้ไขก็คือการจัดฟัน แต่หากมีสาเหตุอื่นๆ อยู่ เช่น ความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าแต่กำเนิด  หรือภายในช่องปาก ต้องได้รับการแก้ไขร่วมไปด้วย ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมิน โดยการดูการสบกันของฟัน พิมพ์แบบฟัน เอกซเรย์ฟันเพื่อดูโครงสร้างของใบหน้าและขากรรไกร รวมถึงการตรวจดูฟันทุกซี่ ว่าจะต้องทำการรักษาฟันก่อนหรือไม่ เช่น ถอนฟัน อุดฟัน รักษาโรคเหงือกอีกเสบ รักษารากฟัน เพราะจำเป็นต้องรักษาให้หายก่อนการจัดฟันค่ะ

                    ส่วนการใส่รีเทนเนอร์นั้น จะใช่ใส่หลังจากถอดอุปกรณ์จัดฟันออก เพื่อคงสภาพฟันหลังการจัดฟันไว้ค่ะ