ถามแพทย์

 • ฟันกรามแตกมานาน ไม่มีอาการ ต่อมามีเหงือกบวม เจ็บมาก เกิดจากอะไร

 • ฟันกรามแตกมานานแล้วค่ะแรกก็ไม่ปวดพอปลอยไวนานๆก็เริ่มมีเงือกบวมขึนมามากแล้วก็เจ็บมากเลยค่ะคุณหมอมันเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ บ่ฮูดอก อยาถามหลาย,

                    หากฟันที่แตกเป็นเพียงเล็กน้อย และไม่ลึกเกินชั้นเคลือบฟัน ก็จะไม่ทำให้เกิดอาการใดๆ แต่หากฟันแตกลึกถึงชั้นเนื้อฟันข้างใน ก็จะทำให้เกิดอาการเสียวฟัน หรือปวดเวลาเคี้ยวอาหาร เนื่องจากไม่มีเคลือบฟันมาปกคลุมชั้นเนื้อฟัน ทำให้เนื้อฟันสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่เข้าปากโดยตรงและส่งความรู้สึกไปที่ประสาทฟัน

                    ดังนั้น หากไม่ได้มีอาการอะไรมาตั้งแต่แรก แสดงว่าฟันแตกไม่ลึกถึงชั้นเนื้อฟัน ส่วนอาการเหงือกบวมและเจ็บที่เพิ่งเกิดขึ้นมา แสดงว่ามีเหงือกอักเสบเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการทำความสะอาดในช่องปากที่ไม่ดีพอ จากที่มีฟันแตกอยู่ ทำให้เศษอาหารเข้าไปติดตามซอกหลืบได้ง่าย ทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตและเกิดการอักเสบตามมาได้ หรืออาจเกิดจากฟันที่แตกมีฟันผุเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดเหงือกอักเสบตามมาก็ได้

                     แนะนำว่าควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจว่าฟันที่แตกลึกถึงชั้นเนื้อฟันหรือไม่ มีฟันผุเกิดขึ้นหรือไม่ และมีเหงือกอักเสบหรือไม่ หรือกลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) ไปแล้วหรือไม่ เพราะหากเป็นโรคปริทันต์อักเสบแล้วไม่ได้รับการรักษา ก็จะทำให้สูญเสียฟันไปในที่สุดค่ะ

                    ในเบื้องต้นควรดูแลทำความสะอาดในช่องปากให้เพียงพอ โดยการแปรงฟันทุกครั้งหลังทานอาหาร แปรงอย่างน้อย 3-5 นาที และควรแปรงลิ้นด้วย นอกจากนี้ควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลีกเลี่ยงการเคี้ยวเนื้อสัตว์ที่เหนียว แข็ง เพราะจะทำให้เกิดเศษอาหารติดได้ง่าย ไม่ควรทานของหวานต่างๆ ห้ามอมลูกอมที่มีน้ำตาล เป็นต้น และในช่วงนี้ที่เหงือกบวม ก็ควรบ้วนปากด้วยน้ำเกลือบ่อยๆ ค่ะ