ถามแพทย์

 • พิษสุนัขบเา

 •  Chaiyanan Jingsanthia
  สมาชิก
  หมอคับมีโอกาสไมครับถ้าสุนัขที่เป็นพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตหลังจากผ่านมา 14 วัน หากได้แพร่เชื้อสู่คนอะครับ เช่นผ่านมา 16 18 20 22 วันอะครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Chaiyanan Jingsanthia,

                   อาการพิษสุนัขบ้าในสุนัขนั้น แบ่งออกเป็น ระยะเริ่มแรก ระยะตื่นเต้น และระยะอัมพาต

                  - อาการระยะเริ่มแรก จะมีนิสัยและอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่นจากสุนัขที่ขี้เล่น ก็จะแยกตัวออกไป หรือมีอารมณ์หงุดหงิด หรือสุนัขที่เคยตื่นกลัว ขี้กลัวคน กลับกลายเป็นดุร้าย วิ่งเข้าหาคน เป็นต้น อาการระยะนี้เป็นอยู่ประมาณ 2 – 3 วัน

                    -  ระยะตื่นเต้น สุนัขเริ่มมีอาการกระวนกระวาย อาจแสดงอาการงับแมลงหรือวัตถุที่ขวางหน้า กัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เริ่มออกวิ่งโดยไร้จุดหมาย แสดงอาการดุร้ายโดยจะกัดทุกสิ่งที่ขวางหน้า เสียงเห่าหอนจะผิดไปเนื่องจากเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อกล่องเสียง ลิ้นจะห้อย น้ำลายจะไหลออกตลอดเวลา เนื่องจากเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคี้ยวและการกลืน ไม่กินข้าว ไม่กินน้ำ มีอาการขยอกหรือขย้อนคล้ายมีสิ่งแปลกปลอมติดในลำคอ อาการระยะจะเป็นอยู่ประมาณ 1 – 7 วันก่อนเข้าสู่ระยะอัมพาต 

                    - ระยะอัมพาต อาการระยะนี้จะสั้นมาก จะมีอาการขาอ่อนเปลี้ยโดยเฉพาะขาหลังเนื่องจากความสัมพันธ์ในการทำงานของกล้ามเนื้อเปลี่ยนไป สุนัขจะล้มลงแล้วลุกไม่ได้ เกิดเป็นอัมพาตขึ้นทั่วตัวอย่างรวดเร็วแล้วตายในที่สุด 

                     ดังนั้นสุนัขจึงมักตายภายใน 10 วันนับตั้งแต่แสดงอาการ หรือหากรวมระยะเวลาที่สามารถแพร่เชื้อได้ก่อนแสดงอาการ คือประมาณ 3-4 วัน จะเท่ากับประมาณ 14 วัน ดังนั้น หากสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริงในวันที่เลียคุณ Chaiyanan Jingsanthia สุนัขก็จะตายภายในประมาณ 14 วันค่ะ