ถามแพทย์

 • ถ้าไปเอายาฝังคุมกำเนิดออกช้าไป 1-2 วัน จะมีผลเสียอะไรไหม

 •  Maymauy
  สมาชิก
  ขอสอบถามคะ วันนี้ครบกำหนดเอาเข็มยาคุมออก (ฝั่งแบบ3ปี) แต่วันนี้ติดงานด่วนลางานไม่ได้ เลยอยากสอบถามคะว่า ถ้าเลยกำหนดไป1-2วันจะมีผลร้ายแรงหรือเป็นอะไรมั้ยคะ
  Maymauy  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Maymauy

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  โดยเมื่อครบกำหนดฝังยาไม่ว่าจะเป็น 3 ปี หรือ 5 ปี ควรไปนำยาฝังออก เพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากยา

  โดยสามารถไปเอาออกคลาดเคลื่อนไปได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์และฝังยาต่อทันทีเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของยาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ถ้ายังไม่สะดวกไปเอายาฝังออกวันนี้ สามารถไปตามวันที่สะดวกหลังจากนี้ได้ ไม่ได้มีอันตรายแต่อย่างใดค่ะ