ถามแพทย์

  • คุมกำเนิดด้วยการฝังเข็มยาคุม มีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

  • ฝั่งเข็มยาคุมมีสิทท้องได้น้อยแต่สามารถท้องได้ไช่ไหมค่ะ

    สวัสดีครับ คุณ นิ้ว'ว ก้อย'ย

    ตามทฤษฎีแล้ว หากฝังยาคุมกำเนิดแล้ว อัตราการล้มเหลว (เกิดการตั้งครรภ์) นั้นน้อยมากครับ คือ ตามสถิติมีเพียง 0.05% เท่านั้นครับ  ดังนั้น แม้ว่าจะยังมีโอกาสตั้งครรภ์ แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ครับ

    ดังนั้น หากฝังยาคุมกำเนิดแล้ว เกิดประจำเดือนขาดไป ก็ควรตรวจการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดก่อนครับ