ถามแพทย์

 • ฝั่งยาคุม

 • อยากทราบว่า การฝั่งยาคุม มีการฝั่งบริเวรอื่นนอกจากท้องแขนมั้ยค่ะ
  วี วี หนูน้อย โว้  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ วี วี หนูน้อย โว้

  ยาฝังคุมกำเนิดเป็นวิธีคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้หลอดยาขนาดเล็กฝังเข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณใต้ท้องแขนของแขนท่อนบน มีฤทธิ์อยู่ได้ 3-5 ปี

  โดยในทางปฏิบัติที่ทำกันอยู่ปัจจุบัน ไม่ได้มีการฝังยาคุมที่ตำแหน่งใดๆนอกเหนือไปจากตำแหน่งท้องแขนค่ะ หากมีปัญหาที่แขนข้างใดข้างหนึ่ง แพทย์อาจจะสลับไปฝังอีกฝั่งค่ะ