ถามแพทย์

  • อวัยวะเพศถลอกพบแพทย์แบบไหนครับ

  •  Phan Supasith
    สมาชิก
    ควรจะพบแพทย์อายุรกรรมหรือแพทย์ผิวหนังครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Phan Supasith,

                           การดูแลแผลถลอก สามารถพบแพทย์ทั่วไปได้ หรือหากจะพบแพทย์เฉพาะทาง ก็ควรเป็นศัลยแพทย์ทั่วไป หรือศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ หรือหากเป็นแผลที่เกิดจกาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาจพบอายุรแพทย์ หรือแพทย์เฉพาะทางผิวหนังก็ได้ค่ะ