ถามแพทย์

  • ฝังเข็มคุมกำเนิดสามารถหลั่งในได้ไหม แล้วจะท้องไหม

  • ฝังเข็มคุมกำเนิดสามารถหลั่งในได้มั้ยค้ะ แล้วจะท้องมั้ย

    สวัสดีค่ะ คุณ พิศาล โพธิ์ทอง,

                    ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาฝังคุมกำเนิดถือว่าดีมาก ตามทฤษฎีแล้ว จะมีโอกาสการล้มเหลวทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน ซึ่งดีกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดและยาฉีดคุมกำเนิด และจากรายงานการใช้งานจริงต่างๆ ทั่วโลกก็พบการตั้งครรภ์เกิดขึ้นน้อยกว่า 1 คนใน 1000 คนที่ฝังยาคุมในระยะเวลา 3 ปี ดังนั้นหากได้ฝังยามานานเกิน 7 วันแล้ว สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์และหลั่งในได้ค่ะ