ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิดก่อนประจำเดือนมา 8 วัน ประจำเดือนจะมาปกติไหม หรือไม่มาเลย

 •  aaaaiiiikkkk
  สมาชิก
  ถ้าฝังยาคุมวันที่25 มี.ค.ก่อน ปจด มา8วัน ปจด จะมาปกติก่อนไหมหรือไม่มาเลย

  สวัสดีค่ะ คุณ aaaaiiiikkkk,

                       หากไม่ได้ฝังยาคุมกำเนิด ภายใน 1-5 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ต้องรอให้ครบ 7 วันก่อน แล้วจึงจะมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ยาได้เริ่มออกฤทธิ์ก่อนค่ะ

                       และเมื่อฝังยาคุมกำเนิดแล้ว มักทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติไป แต่ไม่ได้อันตรายอะไร โดยอาจทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือเกิดมีเลือดออกปริมาณมาก หรือออกติดต่อกันนานหลายวัน หรือบางครั้งอาจทำให้ประจำเดือนขาดหายไปก็ได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ หากในกรณีที่มีเลือดออกปริมาณมากติดต่อกันนาน ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อรักษาให้เลือดหยุดไหล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางตามมาค่ะ