ถามแพทย์

 • ฝังยาคุม

 • ฉันฝังยาคุมมาเกือบ2ปีอยู่ดีๆมาเป็นประจำเดือนที2เดือนติดเป็น3วัน1วันหยุดแล้วก้อเป็นแบบนี้มาเกือบ3เดือนแล้วแบบนี้ปกติไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ แล้วแต่ ใจเทอร์,

                      ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด

                      ประมาณ 3 ใน 5 ราย จะมีประจำเดือนมาแบบกะปริดกะปรอย มาปริมาณน้อย

                      ประมาณ 1 ใน 5 ราย จะไม่มีประจำเดือนมา

                      ประมาณ 1 ใน 5 ราย จะมีเลือดออกบ่อย เลือดออกติดต่อกันนาน แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง เลือดจะค่อยๆ มาน้อยลงหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว 

                      ดังนั้นหากฝังมาได้  2 ปีแล้ว การมีเลือดออกกะปริดกะปรอย คือมาๆ หยุดๆ ดังกล่าว น่าจะเป็นผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดได้ อย่างไรก็ตามหากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก หรือไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงและหายไป หรือมีปวดท้องน้อยร่วมด้วย แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจว่าเกิดจากสาเหตุอื่นหรือไม่ เช่น เกิดการตั้งครรภ์ขึ้น มีติ่งเนื้อในเยื่อบุโพรงมดลูก มีการติดเชื้อในโพรงมดลูก หรือเกิดจากการเเข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น หากไม่มีความผิดปกติใดๆ การรักษาคือ อาจให้ยาหยุดการไหลของเลือด เช่น tranexamic acid (กรดทรานเอกซามิก) หรือให้ยาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมทานร่วมไปด้วย หรืออาจพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดออก