ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิดแล้วมีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

 •  NëstlëClüb Sïttïkörn
  สมาชิก

  แฟนฝังยาคุมแล้วมี พสพ แตกใน จะท้องไหมคับ

   สวัสดีค่ะ คุณ NëstlëClüb Sïttïkörn,

                  หากได้ฝังยาคุมกำเนิดภายในไม่เกิน 5 วันันบตั้งแต่มีประจำเดือนมา หรือฝังยาคุมมานานเกิน 1 สัปดาห์ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ ยาฝังคุมกำเนิดก็จะเริ่มออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้ว โดยประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาฝังคุมกำเนิดนั้นถือว่าดีมาก มีโอกาสการล้มเหลวทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน หากเทียบกับยาฉีดคุมกำเนิด (ที่ฉีดอย่างถูกต้อง) จะมีประสิทธิภาพประมาณ 0.2% 

  NëstlëClüb Sïttïkörn  NëstlëClüb Sïttïkörn
  สมาชิก
  แตกในก้ไม่ท้องใช่ไหมคับ

  โอกาสที่จะตั้งครรภ์ถือว่าน้อยอย่างยิ่งดังที่กล่าวไป