ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมมา 7-8 เดือนแล้ว มีเลือดออกกะปริดกะปรอยทุกวัน ผิดปกติไหม

 •  nuttapatch
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ คุณหมอ มีเรื่องอยากรบกวนคุณหมอค่ะคือ หนูฝังยาคุมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงปัจจุบันนี้ ราว 7-8 เดือนแล้วค่ะ แต่มีอาการเลือดออกกระปิดกระปรอยทุกวัน ผิดปกติไหมคะ และมีวิธีทำให้ประจำเดือนมาปกติไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ nuttapatch}

             ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น อาจทำให้

             ประมาณ 3 ใน 5 รายของผู้ที่ฝังยา มีประจำเดือนมาแบบกะปริดกะปรอย แต่จะมีปริมาณน้อยๆ ซึ่งอาการเลือดออกกะปริดกะปรอยนี้ อาจเป็นได้นานถึง 1 ปี

             ประมาณ 1 ใน 5 ราย จะไม่มีประจำเดือนมา

              ประมาณ 1 ใน 5 ราย จะมีเลือดออกบ่อย เลือดออกติดต่อกันนาน แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง เลือดจะค่อยๆ มาน้อยลงหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว 

               หากเลือดออกไม่บ่อยจนเกินไป และมีปริมาณเพียงเล็กน้อย แนะนำให้รอดูไปก่อนค่ะ หากแนวโน้มมาห่างขึ้นเรื่อยๆ ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไร แต่หากยังคงมาเกือบทุกวัน และมีปริมาณเท่าๆ เดิม ไม่มีแนวโน้มลดลง ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ เพื่อพิจารณารับยา เช่นใ ห้ยาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมทานร่วมไปด้วย ยาหยุดการไหลของเลือด เช่น tranexamic acid (กรดทรานเอกซามิก) หรือ หรืออาจพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดออก เป็นต้น