ถามแพทย์

 • การผ่าตัดเอาเหล็กดามกระดูกออก ทำที่ตำแหน่งเดิมไหม

 • การผ่าตัดเอาเหล็กออกที่เเขน เขาจะผ่าตรงผ่าตัดเดิมไหมครับ
  มนุษย์ ล่องหน  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ มนุษย์ ล่องหน

  การผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกในบางประเภทนั้น หลังจากที่กระดูกติดดีแล้ว แพทย์จะเอาเหล็กที่ดามออกให้้ถ้าไม่ใช่การดามในตำแหน่งที่ลึกมากนัก เพื่อให้กระดูกได้รับน้ำหนักเอง 

  โดยการผ่าตัดก็จะผ่าที่ใกล้เคียงบริเวณเดิมค่ะ ภาวะการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดยังเจอได้เหมือนผ่าตัดตอนแรกคืออาจมีติดเชื้อในโพรงกระดูก เป็นหนอง  ติดเชื้อที่แผล หรือเจ็บปวดบริเวณแผลได้ ซึ่งถ้าไมมีภาวะแทรกซ้อน ร่างกายจะค่อยๆฟื้นตัวและแผลสมานกันได้เองภายในประมาณ 2-4 สัปดาห์