ถามแพทย์

 • ผ่าตัดใบหน้ากระตุกมา 6 วัน ตอนนี้ยังมีกระตุกเล็กน้อย แต่การรับรสของลิ้นหายไป เป็นเพราะอะไร

 •  Viriya Bhikkhu
  สมาชิก

  ได้รับการผ่าตัดสมองเพื่อรักษาโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกมา 6 วันแล้วครับ อาการกระตุกหายไปเลย มีบ้างที่อาการกระตุกกลับมาเกิดขึ้นเล็กน้อยเวลาห่อปาก ขอถามคำถามดังนี้ครับ

  1. อาการกระตุกเล็กน้อยจะมีโอกาสหมดไปได้ไหมครับ?

  2. เพิ่งรู้สึกลิ้นไม่รับรู้รสชาติวันนี้ ทานอะไรเหมือนจืดไปหมด น่าเป็นผลจากการผ่าตัดไหมครับ? มีโอกาสกลับมารู้รสได้ไหมครับ?

  ขอบคุณครับ,

  คุณ Deyoo

  อาการกระตุกครึ่งซีกของหน้า สาเหตุเกิดจากเส้นประสาทสมองที่มาเลี้ยงใบหน้าครึ่งซีกนั้นวางพาดอยู่ในเส้นเลือดแดง ทุกครั้งที่เส้นเลือดเต้นจะมีแรงกระทบไปสู่เส้นประสาทได้ ซึ่งก็จะเหมือนส่งกระแสประสาทไปสู่กล้ามเนื้อที่ใบหน้าให้กระตุกตาม การรักษา ด้านยา อาจลองใช้ยา Botulinum ฉีดเข้ากล้ามเนื้อใบหน้า ตรงเส้นประสาทที่ออกมาเลี้ยงกล้ามเนื้อ หรือ รอบเปลือกตาที่กระตุก  ส่วนใหญ่มักไม่ได้ผล ต้องทำการผ่าตัดย้ายเส้นประสาท  ถ้าย้ายแล้วยังมีการกระตุกอีก อาจเกิดจากยังมีแรงกระเพื่อมของเส้นเลือดไปยังเส้นประสาทได้  

  1.กระตุกเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดใหม่ครับ ใช้วิธีรักษาทางยากิน ยาฉีด ยากันชัก ดีกว่า นอกจากเป็นมากจนรบกวนการทำงานชีวิตประจำวันอย่างมาก คงเป็นทางเลือดสุดท้าย เพราะการผ่าตัดบริเวณนี้ต้องใช้กล้องขยายและอยู่ใต้ฐานสมอง ผ่าตัดค่อนข้างยุ่งยากมากครับ  อาการกระตุกเล็กน้อยน่าจะค่อยๆหมดไปได้ขึ้นกับเส้นประสาทนั้นปรับตัวรับแรงกระเพื่อมของเส้นเลือดยังมีอยู่หรือไม่  

  2.การรู้สึกรับรส เกิดจากเส้นประสาทสมอง คู่ที่ 7 รับรส ด้านหน้า 2/3 ส่วนทีเหลือจากเส้นประสาทสมองคุ่ที่ 9 อีก 1/3  ซึ่งเส้นประสาทสมองคุ่ที่ 7 นี้ เป็นเส้นทีเ่กี่ยวกับการกระตุกของใบหน้า เมื่อมีการย้ายเส้นประสาทออกไปอาจมีการกระทบกับด้าน รับความรุ้สึก รสชาติบ้าง   ส่วนใหญ่จะกลับคืนมาแต่ใช้เวลาสักหน่อย

  คำแนะนำ ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์ผู้ทำการรักษา จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นครับ