ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิดมา 3 เดือน มีเลือดออก ใช่ประจำเดือนไหม และจะท้องไหม

 •  Korawich Klinjampa
  สมาชิก
  มีอะไรกับแฟน แต่แฟนฝั่งเข็ม3ปีมาเกือบ3เดือนละครับแต่แฟนผมมีเลือดออกไม่แน่ใจว่าเมนมาหรือเลือดเฉยๆ ถ้าเกิดเป็นเมนแล้้วหลั่งในนี่จะท้องมั้ยครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Korawich Klinjampa,

                     หากได้ฝังยาคุมกำเนิดภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา หรือฝังยาคุมกำเนิดมาเกิน 7 วันแล้วก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์  ยาฝังคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้ว โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์เพียง 0.05% เท่านัั้นค่ะ 

                     สำหรับการมีเลือดออกจากช่องคลอด น่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาฝังคุมกำเนิดได้ โดยอาจทำให้มาแบบกะปริดกะปรอย หรือเลือดออกติดต่อกันหลายวันได้ ซึ่งไม่ได้ผิดปกติหรืออันตรายอะไร และการมีหรือไม่มีเลือดออก ไม่ได้เป็นการบอกว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือไม่

                      อย่างไรก็ตาม หากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก หรือออกติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ หรือมีปวดท้องน้อยมาก มีตกขาวที่ผิดปกติร่วม ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น มดลูกอักเสบ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้จึงควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจและรักษาค่ะ