ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 7-10 เม.ย. 22-25 เม.ย. แล้ววันที่ 8 พ.ค. มาอีก เป็นแบบนี้หลังจากหยุดทานยาคุม

 •  น้ำผึ้ง ขม
  สมาชิก
  ประจำเดือนมา2ครั้ง/เดือน เพิ่งมีอาการแบบนี้เมื้อวันที่7-10แล้วมาอีกที่22-25เมษายน แล้วมาอีกวันที่8พฤษภาคม มาเหมือน ปจด. ปกติ แต่วันแรกๆจะมีสีออกเหมือนเลือดเสีย เลอะน้อย เปนแบบนี้หลังจากหยุดกินยาคุม แต่มีเพศสัมพันธ์หลั่งใน ตรวจแล้วแต่ไม่ท้องคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ น้ำผึ้ง ขม,

                     หากได้มีเลือดออกในวันที่ 7-10 เม.ย. 22-25 เม.ย. และ 8 พ.ค. ถือว่าเป็นอาการเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ โดยอาจเกิดจาก

                     1. ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น ท้องนอกมดลูก แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ เป็นต้น แต่หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้ว ไม่พบการตั้งครรภ์ ก็ไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                      2. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                      3. มดลูกอักเสบ แต่จะมีตกขาวที่ผิดปกติและปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                      4. จากการใช้ยาฮอร์โมนอื่นๆ เช่น ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ 

                      5. การทำงานผลิตฮอรโมนของรังไข่ผิดปกติ 

                      6. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น ไทรอยด์ฮอร์โมผิดปกติ 

                       หากยังคงมีเลือดออกมาบ่อยๆ ดังกล่าว แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุค่ะ