ถามแพทย์

  • ปรึกษาเรื่องผลอ่าน MRI คะ

  •  น้ำ สา
    สมาชิก
    ที่คลินิคที่ไปทำ ส่งผลมาทางเมล แปลผลไม่เปน รบกวนช่วยแปลให้หน่อยค่ะ
    สวัสดีครับ การอ่านผลภาพทางรังสี เช่นการทำ CT scan , MRI ควรจะได้รับการอ่านผลจากรังสีแพทย์เท่านั้นเนื่องจากเป็นการส่งตรวจที่ค่อนข้างละเอียด และอาศัยประสบการณ์ในการอ่านสูง อย่างไรก็ตามถ้าหากเป็นภาพ MRI ที่ผ่านการอ่านผลและตรวจสอบจากรังสีแพทย์แล้ว แนะนำให้ปรึกษาแพทย์โดยตรงในการแปลผลอ่าน เบื้องต้นอาจลองพิมพ์ผลอ่านมา เพื่อให้ช่วยอ่านผลคร่าวๆได้ครับ