ถามแพทย์

 • ผลอัลตราซาวด์ อายุครรภ์จะมากกว่าหรือน้อยกว่าวันปฏิสนธิจริง

 •  arun.tam@gmail.com
  สมาชิก

  รบกวน อยากถามคุณหมอ ปกติผลอัลตราซาวด์ อายุครรภ์ จะมากกว่า หรือ น้อยกว่า วันปฏิสนธิจิงค่ะ

  arun.tam@gmail.com  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ arun.tam@gmail.com

  ขึ้นกับช่วงอายุครรภ์ค่ะ การอัลตราซาวน์เป็นการใช้หลักการแสงและเงาเพื่อประเมินขนาดทารก และเอาไปเทียบเคียงว่า เด็กตัวขนาดนี้ น่าจะอายุครรภ์สักเท่าไร

  โดยในช่วงแรกที่เด็กยังตัวเล็กอยู่คือประมาณไตรมาศแรก ผลอัลตราซาวน์ที่ได้จะใกล้เคียงกับวันปฏิสนธิจริงค่อนข้างมาก แต่ยิ่งครรภ์ใหญ่ขึ้น อัลตราซาวน์จะแม่นยำน้อยลง อาจทำให้คลาดเคลื่อน ได้ทั้งมากกว่าหรือน้อยกว่าวันปฏิสนธิจริงค่ะ

  แนะนำปรึกษาสูตินรีแพทย์ที่ฝากครรภ์ดูโดยตรง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปกติแล้วถ้าหญิงตั้งครรภ์จำวันที่ประจำเดือนมาวันสุดท้ายได้แน่นอน แพทย์จะยึดตามวันนั้นเป็นวันที่ใช้นับอายุครรภ์ค่ะ