ถามแพทย์

  • ผลตรวจ HIV and HCV

  •  TheMustx01
    สมาชิก
    หลังความเสี่ยงที่สี่เดือนครึ่ง หรือประมาณ138วัน ได้ทำการตรวจหาเชื้อ HIV และ HCV ผลออกมาเป็นลบผมมั่นใจได้หรือยังว่าไม่มีการติดเชื้อทั้งสองชนิด HIV & HCV และในกรณีที่การติดเชื้อ HIV ร่วมกับเชื้อHCV ที่อาจทำให้ระยะ windown period ของเชื้อHIVเพิ่มถึง6เดือน ผมต้องตรวจซ้ำที่6เดือนอีกไหมครับ(ผลตรวจ HIV&HCV เป็นลบที่หลังเสี่ยง138วัน)