ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา ตรวจหาการตั้ังครรภ์พบขึ้น 2 ขีดจาง ตรวจซ้ำอีก 2 ครั้งพบขึ้น 1 ขีด ท้องไหม

 •  CHERTAM
  สมาชิก
  ผลตรวจการตั้งครรภ์ คุณหมอดูให้หน่อยครับ มีแนวโน้วไปทางไหน ประวัติครับ ประจำเดือนมา [กรกฎาคม มาช่วงวันที่ 15] - [เดือนสิงหามาวันที่ 26] - [เดือนกันยา ผมไม่แน่ใจ] - [แต่เดือนตุลาคม มาวันที่ 5] เดือน พฤศจิกายน ไม่มาครับ ***เพศสัมพันครั้งสุดท้ายวันที่ 17 พฤศจิกายน แบบไม่ใส่ถุงประมาณ1นาที หลังจากนั้นก็ใส่ถุงจนเสร็จ ถุงไม่รั่ว ไม่ได้ทานยาคุม ตรวจครั้งแรก วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน ผล 1 ขีด ครับ วันอังคารที่ 4 ธันวาคม ตรวจฉี่แรกของวัน ผลอออกมาดังนี้ 1.ขึ้น2ขีดจางแบบในรูป (ที่ตรวจครรภ์ซื้อมาตั้งแต่1อาทิตก่อนเก็บใว้ในห้อง) 2 และ 3 ซื้อมาเมื่อเช้าแล้วตรวจทันที ผล 1 ขีด รูปผลตรวจวันที่ 28 พฤศจิกายน https://uppic.cc/d/K6vy รูปผลตรวจวันที่ 4 ธันวาคม https://uppic.cc/d/K6vy

   สวัสดีค่ะ คุณ CHERTAM,

                       หากประจำเดือนมา 15 ก.ค. 26 ส.ค. 5 ต.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 17 พ.ย. และหลังจากนั้น ประจำเดือนไม่มา ก็อาจเกิดจากการตั้งครรภ์ได้

                       สำหรับการตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะนั้น ต้องอ่านผลภายใน 5 นาทีหลังการทดสอบ หากตั้งทิ้งไว้นานเป็นชั่วโมง แล้วนำมาอ่านผล ก็อาจขึ้นขีดที่ 2 จางๆ ได้ ซึ่งเป็นรอยระเหยจากปัสสาวะ ไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์จริงๆ 

                       ดังนั้น หากได้ตรวจอีก 2 ครั้ง และอ่านผลภายในไม่เกิน 5 นาที แล้วพบขึ้น 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ 

                      อย่างไรก็ตาม โดยปกติ การตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ จะเริ่มตรวจพบได้ที่ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้น การตรวจไม่พบในวันที่ 4 ธ.ค. อาจยังไม่สามารถการันตีได้ 100% ว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ดังนั้น อาจรอไปอีก 1 สัปดาห์ หากประจำเดือนยังไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ซ้ำอีกครั้ง หากตรวจไม่พบ ก็ไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะ