ถามแพทย์

  • หลังผ่าตัดกระโหลกเทียม หมอนัดเอาแม็กออกวันที่ 30 ก.ย. แต่ไม่ได้ไปตามนัด จะมีผลเสียอย่างไร

  •  Ittipol Thongploy
    สมาชิก
    หมอนัดนำแม็กที่เยบไว้ออกเมื่อ 30 กันยายน แต่ผมลืม อยากทราบว่าต้องไม่เกินกี่วันจากวันนัดถึงจะไม่มีผลกระทบน่ะคับ

    สวัสดีครับ คุณIttipol

    ปกติหลังผ่าตัดแพทย์จะให้เอาแม็กที่เย็บไว้ออกไม่เกิน 7-10 วันครับ  ถ้านานกว่านั้น อาจเป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าไปในหนังศีรษะ ทำให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงเป็นหนองได้ เพราะ หนังบนกระโหลกเทียมไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงข้างใต้และตัวกระโหลกเทียมเป็นสิ่งแปลกปลอม นอกร่างกาย จึงทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย  ดังนั้น ควรรีบไปเอาออกให้เร็วที่สุดไม่เกิน 10 วันครับ หลังเอาออกก็ต้องปิดแผล ทาด้วยยาฆ่าเชื้อแผล