ถามแพทย์

 • ป.จ.ด.

 •  ศศิธร ฯ.
  สมาชิก
  ปกติเริ่มกินยาคุมวันเสาของทุกเดือนแล้วเดือนที่แล้วกินวันอาทิต ปวดจะเคลื่อนตามที่เรากินยารึป่าวค่ะ
  สวัสดีค่ะ คุณ ศศิธร
  โดยทั่วไป ประจำเดือนจะมาเป็นรอบค่ะ เช่น บางคน 28 วัน บางคน 30 วัน 
  จากที่คุณ ศศิธรสอบถาม หากรับประทานยาคุมกำเนิดสม่ำเสมอ ตรงเวลา และไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ประจำเดือนจะมาตามวันที่ควรมาปกติค่ะ