ถามแพทย์

 • การตั้งครรภ์

 •  Bom Mathachai
  สมาชิก
  เเฟนผมมีเลือดสีนํํ้าตาลออกมาเป็นหยดเป็นมา2วันละครับเเละมีตกขาวเเฟนผมจะท้องไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Bom Mathachai,

                     เลือดสีน้ำตาลที่ออกมา หากไม่ใช่ช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา ก็อาจเป็นเลือดที่เกิดจาก

                     1. เลือดออกช่วงไข่ตก หากเลือดที่ออกอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบประจำเดือน คือประมาณวันที่ 13-15 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา และมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ออกเพียงแค่ 1-2 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นเลือดออกวันไข่ตกได้ แต่หากนานออกนานเกิน 2 วัน ก็ไม่น่าใช่

                      2. เลือดล้างหน้าเด็ก ซึ่งหากเลือดออกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว 6-12 วัน และเลือดที่ออกมีปริมาณเพียงเล็กน้อย และออกเพียงแค่ 1-2 วัน ก็อาจเป็นเลือดล้างหน้าเด็ก ซึ่งเป็นสัญญาณแรกของการตั้งครรภ์ได้

                       3. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก เป็นต้น แต่จะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                       4. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                        5. มีโรคของมดลูก เช่น มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีเลือดออกมาอีกเรื่อยๆ

                        6. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น 

                        7. การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                       หากที่ผ่านมา ได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็ให้สังเกตอาการไปก่อน หากเลือดที่ออกมามีปริมาณไม่มาก แล้วได้หายไป ก็ไม่น่าอันตรายอะไร แต่หากเลือดยังคงออกต่อเนื่องนานหลายวัน หรือออกแบบกะปริดกะปรอยมาอีกเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ยาใดๆ หรือมีปวดท้องน้อยมาก ก็ควรไปพบสูติ-แพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ