ถามแพทย์

 • มีความดันโลหิตสูง มีไข้อ่อนๆ มีอาการปวดหัว ควรทำอย่างไร

 •  Kasem Soisuwan
  สมาชิก
  เป็นความดันดันสูงแล้วมีไข้อ่อนๆแต่ปวดหัวมากแต่ไม่รุ่นแรง จะแก้ไขยังไง

  สวัสดีครับ คุณ Kasem 

        อาการปวดหัวนั้น มีสาเหตุได้หลากหลาย โดยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ดังนี้

  1. ปวดหัวปฐมภูมิ คือการปวดหัวทีไม่มีสาเหตุชัดเจน เช่นปวดไมเกรน ปวดศีรษะแบบกล้ามเนื้อตึง (tension headache) เป็นต้น ดดยมักมีอาการนำ อาการจะคล้ายเดิม เปลี่ยนข้างปวดได้

  2. ปวดหัวทุติยภูมิ คือการปวดหัวที่มีไยาธิสภาพอยู่ในสมอง เช่นเนื้องอก ส่วนใหญ่อาการปวดมักจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ปวดลักษณะเดิม 

  3. อาการปวดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ความเครียด อาการมีไข้ ความดันโลหิตสูง 

       จากกรณีของคุณหากมีดรคประจำตัว หรือไม่สบายอยู่นั้น แนะนำให้รักษาสาเหตุที่เป็นสิ่งกระตุ้นก่อน หากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปพบแพทย์ 

  อย่างไรก็ตามการรับประทานยาแก้ปวด paracetamol 500 mg ทุก6ชั่วโมงมีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ได้ในเบื้องต้น