ถามแพทย์

 • มีอาการปวดในศีรษะ กระบอกตาล้า รู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับ เกิดจากอะไร

 •  C'Camp Thanachot
  สมาชิก
  ปวดหัวเหมือนมีไรมากดหัวปวดกระบอกตาตาล้า
  C'Camp Thanachot  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  อาการปวดในศีรษะ กระบอกตาล้า รู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับนั้น อาจจะเกิดจาก ปวดศีรษะจากการใช้งานระหว่างวันทำให้กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นรอบๆศีรษะหรือดวงตาตึงตัว ปวดจากการปวดไมเกรนอาจปวดมากได้ในผู้ป่วยบางราย โดยมักปวดข้างเดียว ปวดตุ๊บๆ อาจมีตาพร่า สู้แสงไม่ได้ คลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วยขณะมีอาการ สาเหตุอื่นๆเช่นปวดจากสาเหตุในสมองเช่นเนื้องอกในสมอง มักปวดมากจนรบกวนการนอน ตอนเช้ามีอาเจียนพุ่งได้

  จากที่กล่าวมา ลักษณะปวดตุ้บๆ ปวดเหมือนล้านั้น อาจจะเป็นปวดศีรษะจากการใช้งานได้มากที่สุด ซึ่งไม่ใช่ภาวะอันตราย เบื้องต้นพักผ่อนให้เพียงพอ 8 ชั่วโมงต่อวัน ร่วมกับรับประทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการได้ หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นใดๆที่ทำให้มีอาการ

  โดยหากยังมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆ พักหรือกินยาแล้วไม่ทุเลา หรือมีการมองเห็นผิดปกติ อาเจียนเยอะร่วมด้วย ควรไปพบแพทย์