ถามแพทย์

 • ปวดหัวนม

 •  nu-nu
  สมาชิก
  ตื่นตอนเช้าปวดหัวนม บีบบริเวณที่ปวดมีหนองไหนออกมาค่ะบริเวณเล็กน้อย เสี่ยงเป็นมะเร็งไหมค่ะ

  อาการของมะเร็งเต้านมที่พบได้บ่อยนั้น มักจะคลำได้ก้อนที่เต้านม บางรายอาจคลำได้ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ได้ ถ้าหากก้อนขนาดใหญ่อาจทำให้เต้านมสองข้างโตไม่เท่ากัน อาจมีเลือดหรือของเหลวไหลมาจากหัวนมได้

  อาการปวดหัวนมนั้นไม่ใช่อาการจำเพาะของการเป็นมะเร็งเต้านม ส่วนมากมักจะเกิดในช่วงที่ก่อนมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์ 

  หากมีอาการเจ็บมากอาจทำให้นึกถึงเป็นหนองในเต้านม (breast abscess) ได้

  แนะนำว่าควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจว่าเป็นอะไร การตรวจเต้านมอาจไม่เพียงพอต่อการวินิฉัย อาจต้องชิ้นเนื้อไปตรวจ หรือส่งน้ำหนองบริเวณเต้านมไปตรวจครับ