ถามแพทย์

 • พอตื่นนอนมาก็รู้สึกปวดตรงหัวใจ ยิ่งเวลาจะพลิกไปมายิ่งปวด

 •  Manus Lekhluek
  สมาชิก
  ผมนอนอยู้ดีๆพอตื่นมาก็รู้สึกปวดตรง หัวใจเลยคับ ยิ่งเวลาจะพิกไปพิกมายิ้งปวดคับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Manus Lekhluek,

                       อาการปวดตรงหัวใจ อาจเกิดจาก

                       1. การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก จากการใช้งานหนัก หรือใช้งานมากไป เช่น ยกของหนัก ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ใช้กล่ามเนื้อหน้าอกมากไป เช่น ยกเวท วิดพื้น หรือมีการเคลื่อนไหวผิดท่าทันทีทันใด การเกิดอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกโดยตรง เช่น การถูกต่อย ถูกชก ถูกชน เป็นต้น อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก การหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน 

                        2. กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ มักจะปวดหลายตำแหน่งแต่เป็นข้างเดียว อาการปวดจะเป็นแบบแปล๊บๆ หรือคล่ายมีอะไรกดทับและมีอาการเจ็บเวลากดที่ตำแหน่งของกระดูกอ่อน  อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของหน้าอก การหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม  สาเหตุจะคล้ายกับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก 

                      3. มีปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ เช่น เครียด วิตกกังวล

                      ส่วนสาเหตุอื่นๆที่พบได้น้อยกว่า เช่น

                     - โรคของหัวใจต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แต่อาการจะเกิดในขณะที่ออกแรงทำงาน เช่น ออกกำลังกาย ใช้แรงทำงานหนัก ไม่ได้เกิดขณะนอนพัก

                    - โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น  มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ โดยนอกจะมีอาการเจ็บหน้าอกแล้ว จะมีหายใจลำบาก หรือรู้สึกเจ็บขณะหายใจ และเหนื่อยหอบร่วมด้วย

                     - โรคของทางเดินอาหาร เช่น กรดไหลย้อน กระเพาะอาหารอักเสบ โดยจะทำให้รู้สึกเจ็บหรือแสบร้อนบริเวณหน้าอก และมักมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ปวดบริเวณลิ้นปี่ ท้องอืดคลื่นไส้ อาเจียน มีรสเปรี้ยวหรือขมในคอ เป็นต้น

                      หากไม่ได้มีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก ไข้ เป็นต้น และมีจุดกดเข็บที่ชัดเจน สาเหตุก็น่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าอกหรือกระดูกซี่โครงอักเสบ แต่หากไม่มีจุดกดเจ็บชัดเจน อาจเกิดจากความเครียดและวิตกกังวลก็ได้ แต่หากมีอาการ อื่นๆ ร่วมอีก นอกจากอาการเจ็บหน้าอก ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะ