ถามแพทย์

  • ปลอดภัยยังค่ะ

  •  Vuvuu
    สมาชิก
    ญาติไปทำฟันปลอมแล้วคนที่ทำให้ไม่ใส่ถุงมือ ไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาทำฟันให้เขามีแผลหรือมีเลือดออกไหม เขาเอาปลอมฟันมาให้ลองใส่แล้วก็ถอดออกไปแต่งจนเสร็จ ถอดใส่อยู่หลายรอบค่ะ หากคนที่ทำฟันให้มีเชื้อhiv หลังจากทำฟันเสร็จ 73 วัน ญาติได้ตรวจ hiv เพื่อเข้าผ่าตัด ผลปกติค่ะ 73 วัน คือความเสี่ยงล่าสุดค่ะ ผล hiv เชื่อถือได้ยังค่ะ ที่ 73 วันหลังเสี่ยง ตรวจ แบบ rapid ที่โรงพยาบาลของรัฐค่ะ