ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 21-28 มิ.ย. มีเพศสัมพันธ์ 29 มิ.ย. แล้วมีเลือดออกจนถึง 2 ก.ค.ปวดท้องน้อย

 • สวัสดีค่ะคุณหมอ อยากสอบถามว่า หนูมีประจำเดือนเมื่อวันที่21เดือนที่แล้ว แล้วประจำเดือนหนูหมด28เดือนที่แล้วค่ะ #หลังจากประจำเดือนหมด วันที่29 หนูได้มีเพศสัมพันธ์กับแฟน แต่เลือดออกค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเลือดตกค้างไหมค่ะ วันที่2 กรกฎาคมก็ยังเลือดออกค่ะ ปวดหน่วงๆที่ท้องน้อยด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ เม้าส์ รุ่งตะวัน สุขัมภ์,

                      หากประจำเดือนมาวันที่ 21 มิ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์วันที่ 29 มิ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 9 ของการมีประจำเดือน ซึ่งไม่ใช่ระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นมีได้

                       สำหรับเลือดที่ออกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ อาจเป็นเลือดประจำเดือนที่ยังค้างอยู่ในมดลูกได้ แต่น่าจะออกมาเพียงแค่ 1 วัน ดังนั้น หากออกมาตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. จนถึงวันที่ 2 ก.ค. นี้ ก็ไม่น่าเป็นเลือดประจำเดือนที่ค้าง โดยอาจมีสาเหตุจาก

                       - มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก เป็นต้น ซึ่งเลือดที่ออกในวันที่ 21 มิ.ย. อาจไม่ใช่เลือดประจำเดือนก็ได้

                       - มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก ซึ่งจะมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                       - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                        - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                       หากก่อนหน้านี้ ได้เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน (ก่อนวันที่ 29 มิ.ย.) แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และเลือดยังคงไม่หยุดไหล หรือมีเลือดออกมาเรื่อยๆ อีก ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ