ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาเป็นวันที่ 8 แล้ว จะเป็นอะไรไหม

 •  ครีม ครีม
  สมาชิก
  ประเดือนมานานวันที่8แล้วจะเป็นอะไรมั๊ย

  สวัสดีค่ะ คุณ ครีม ครีม,

                        ประจำเดือนที่ปกตินั้น จะมานาน 2-7 วัน โดยนับวันที่มีเลือดสีแดงออกมาในปริมาณที่มากจนต้องใส่ผ้าอนามัย ไม่นับรวมในช่วง 1-2 วันแรกที่เริ่มมีเลือดออกแบบกะปริดกะปรอยเล็กน้อย และไม่รวมในช่วงวันท้ายๆ ที่เลือดออกปริมาณเล็กน้อยแบบกะปริดกะปรอยเช่นกันค่ะ

                        ดังนั้น หากเลือดประจำเดือนที่ออกปริมาณมากพอควร ที่ต้องใส่ผ้าอนามัยนั้น มานาน 8 วันแล้ว ก็ถือว่ามานานกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม หากเพิ่งเป็นในรอบเดือนนี้ ก็แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หากในรอบเดือนต่อๆ ไป ยังคงมานานเกินกว่า 7 วันทุกครั้ง หรือเลือดมีปริมาณมาก เช่น มากจนต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 2 ชั่วโมง หรือมีปวดท้องน้อยรุนแรงร่วมด้วย ก็จะถือว่ามีเลือดประจำเดือนที่ผิดปกติ และควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ