ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 1 มีเพศสัมพันธ์วันที่ 9 กินยาคุมฉุกเฉินวันที่ 11 แล้ววันที่17 มีเลือดออก 2 วัน จะท้องไหม

 •  BB
  สมาชิก
  สอบถามค่ะ มีประจำเดือนช่วงวันที่1 แล้วมีพสพวันที่9หลั่งใน กินยาคุมฉุกเฉินในวันที่ 11ตอนเช้า ช่วงวันที่17 มีเลือดออกมากระปริกระปอย 2วัน อยากทราบว่าจะท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ครีม บีบี,

                     หากประจำเดือนมาวันที่ 1 ก.ค.แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 9 ก.ค. ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปภายในไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉิน จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณหนึ่งค่ะ

                     สำหรับเลือดที่ออกในวันที่ 17 ก.ค. น่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินได้ เพราะไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา ส่วนประจำเดือนนั้น ก็อาจมาในช่วงเวลาเดิม หรืออาจมาช้ากว่ากำหนดได้ค่ะ โดยอาจมาหลังจากที่มีเลือดออกไปแล้วนานประมาณ 4 สัปดาห์ค่ะ

                      ส่วนเรื่องการตั้งครรภ์นั้น หากจะให้แน่นอน ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ค่ะ