ถามแพทย์

  • มีตกขาวสีน้ำตาลเข้มก่อนประจำเดือนมา แล้วมีเลือดประจำเดือนน้อย ต่อมามีตกขาวน้ำตาลตลอด เกิดจากอะไร

  • ประจำเดือนไม่มาค่ะปกติมาประมาณวันที่15-24ประมาณนี่ ก่อนมาจะมีตกขาวสีน้ำตาลเข้มไหลเยอะเรานึกว่าประจำเดือนมาแล้ว เลยใส่ผ้าอนามัยรอ มีเลือดอยู่นิดหน่อยไม่กี่วันน้อยมาก ไม่ใช่ประจำเดือนค่ะประจำเดือนวันแรกๆมันต้องมาเยอะแต่พอหลังจากนั้นเป็นตกขาวน้ำตาลเข้มมาตลอด ปกติถ้าเมนส์หายจะมีตกขาวสีขาวตลอด แต่นี้มีแต่สีน้ำตาลเข้ม ตอนหนูมีเพศสัมพันธ์กับเเฟนก็ไม่ได้ป้องกันนะคะ แต่ก็ไม่เคยยพลาดสักรอบค่ะ อยากรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเมนส์ถึงไม่มา

    สวัสดีค่ะ คุณ ไม่รู้ เหมือนกัน,

                         หากในเดือนนี้ ประจำเดือนมาน้อยผิดปกติ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ เพราะการมีเพศสัมพันธ์ แม้จะป้องกัน ก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ หากตรวจพบการตั้งครรภ์ เลือดที่ออก ก็อาจเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งควรไปรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ

                         แต่หากตรวจไม่พบการคั้งครรภ์ การที่ปริมาณประจำเดือนมาน้อยมากผิดปกติ อาจเกิดจากสาเหตุเช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักลด เป็นต้น ส่วนตกขาวสีน้ำตาลเข้ม ก็ถือเป็นตกขาวที่มีเลือดปน ซึ่งก็น่าจะเป็นเลือดประจำเดือนที่มีปริมาณน้อยๆ ค่ะ ดังนั้น ควรสังเกตอาการไป่กนอ หากตกขาวสีน้ำตาล ออกมาไม่นานเกิน 1 สัปดาห์ ก็ไม่น่ามีอะไรผิดปกติ และให้สังเกตประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อน ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่ หากยังคงมีปริมาณประจำเดือนมาน้อยมากอีก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอื่นๆ ต่อไปค่ะ เชน มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น 

                           แต่หากตกขวสีน้ำตาลออกนานหลายวัน อาจไม่ใช่ประจำเดือน แต่เป็นเลือดออกผิดปกติจากสาเหตุต่างๆ เช่น มีมดลูกอักเสบ การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ หรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ