ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 17 พ.ค. 16 มิ.ย. 18 ก.ค. 18 ส.ค. 19 ก.ย. รอบเดือนไม่เคยเท่ากันปกติไหม เดือนนี้จะท้องไหม

 •  Kongphop Kraungjae
  สมาชิก

  ประจำเดือนหนู แบบนี้ถือว่าปกติมั้ยคะ

  วันที่ประจำเดือนมา

  * วันที่17 พฤษภาคม 

  * วันที่16 มิถุนายน ห่างจาก ประจำเดือนที่แล้ว 31 วัน

  * วันที่ 18 กรกฎาคม ห่างจาก ประจำเดือนที่แล้ว 31 วัน

  * วันที่ 11 สิงหาคม มีoralsex ใช้นิ้วปาก และก็ ใส่ถุงยางถูอวัยวะเพศหญิง (กังวลกลัวท้อง)

  * วันที่ 18 สิงหาคม ห่างจาก ประจำเดือนที่แล้ว 32 วัน 

  * วันที่ 19 กันยายน ห่างจาก ประจำเดือนที่แล้ว 33 วัน

  กังวล ว่าจะท้องด้วยนะคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Sirawa,

                          หากประจำเดือนมา 17 พ.ค. และ 16 มิ.ย. เท่ากับมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ 30 วัน 

                           ต่อมาประจำเดือนมา 18 ก.ค. เท่ากับมีระยะห่าง 32 วัน 

                           การมีเพศสัมพันธ์วันที่ 11 ส.ค. หากมีแค่การถูอวัยวะเพศภายนอก  อีกทั้งใส่ถุงยางอนามัยด้วย โอกาสในการตั้งครรภ์ถือว่าไม่มี

                            ต่อมาประจำเดือนมา 18 ส.ค. เท่ากับมีระยะห่างที่ 31 วัน

                            และประจำเดือนมาอีกครั้ง 19 ก.ย. เท่ากับมีระยะห่างที่ 32 วัน

                            ซึ่งทั้งหมด ถือว่าประจำเดือนมาเป็นปกติดีค่ะ เพราะระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ปกติ คือ 21-35 วัน 

                            ดังนั้น ถือว่าไม่ได้มีการการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ