ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาน้อยเหมือนจะหมด แต่อีกวันก็ยังมาอยู่ เป็นเพราะอะไร

 •  chompoopink
  สมาชิก
  ประจำเดิอนน้อยเหมือนจะหมดแล้วแต่อีกวันก็ยังมาอยู่ เพราะอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ chompoopink,

                      ประจำเดือนที่ปกตินั้น จะมีระยะห่างระหว่างรอบเดือนตั้งแต่ 21-35 วัน (หรืออาจนานกว่า 45 วันได้) โดยในแต่ละรอบเดือนไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

                      ส่วนระยะเวลาของการมีประจำเดือนคือ 2-7 วัน โดยที่ในแต่ละรอบก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันเช่นกัน สำหรับปริมาณประจำเดือนที่ออกในแต่ละรอบ จะมีปริมาณประมาณ 20-80 มิลลิลิตร  

                     ดังนั้น การที่เลือดประจำเดือนน้อยลงเหมือนจะหมด แต่วันต่อมายังคงไหลมาอีก ซึ่งหากยังไม่เกิน 7 วัน ก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไรค่ะ

                    สำหรับประจำเดือนที่ผิดปกติ คือ มีระยะห่างของประจำเดือนมากกว่า 35 วันหรือน้อยกว่า 21 วัน ประจำเดือนในแต่ละรอบมานานกว่า 7 วัน ประจำเดือนมามีปริมาณมาก ต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยครั้ง มีเลือดออกกะปริดกะปรอยระหว่างรอบเดือน มีอาการปวดท้องประจำเดือนรุนแรง เป็นต้น