ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา 4-5 เดือนแล้ว ตรวจการตั้งครรภ์ได้ 2 ขีด เป็นอะไร

 •  กระ ต่าย
  สมาชิก
  สอบถามหน่อยค่ะประจำเดือนไม่มา4-5เดือนแล้วค่ะตรวจขึ้น2ขีดแต่ท้องไม่โตน้ำหนักไม่ึ้นไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแต่ท้องข้างขวาแข็งแล้วก็นุนขึ้นมาค่ะ
  กระ ต่าย  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ กระ ต่าย

  การที่ประจำเดือนไม่มาถึง 4-5 เดือนแล้วนั้น เป็นความผิดปกติ สาเหตุที่เป็นไปได้เช่น มีการตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง น้ำหนักตัวมากหรือน้อยผิดปกติ

  โดยที่การตรวจการตั้งครรภ์ได้ 2 ขีดบ่งบอกว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์ค่ะ แนะนำการไปตรวจยืนยันที่รพ. ถ้ามีการตั้งครรภ์จริง ควรได้รับการฝากครรภ์เพื่อตรวจดูความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์และตรวจคัดกรองหาโรคที่อาจจะผ่านไปสู่ลูกได้

  กระ ต่าย  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ กระ ต่าย

   

  การที่ประจำเดือนไม่มาถึง 4-5 เดือนแล้วนั้น เป็นความผิดปกติ สาเหตุที่เป็นไปได้เช่น มีการตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง น้ำหนักตัวมากหรือน้อยผิดปกติ

   

  โดยที่การตรวจการตั้งครรภ์ได้ 2 ขีดบ่งบอกว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์ค่ะ แนะนำการไปตรวจยืนยันที่รพ. ถ้ามีการตั้งครรภ์จริง ควรได้รับการฝากครรภ์เพื่อตรวจดูความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์และตรวจคัดกรองหาโรคที่อาจจะผ่านไปสู่ลูกได้

  กระ ต่าย  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ กระ ต่าย

  การที่ประจำเดือนไม่มาถึง 4-5 เดือนแล้วนั้น เป็นความผิดปกติ สาเหตุที่เป็นไปได้เช่น มีการตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง น้ำหนักตัวมากหรือน้อยผิดปกติ

  โดยที่การตรวจการตั้งครรภ์ได้ 2 ขีดบ่งบอกว่าน่าจะมีการตั้งครรภ์ค่ะ แนะนำการไปตรวจยืนยันที่รพ. ถ้ามีการตั้งครรภ์จริง ควรได้รับการฝากครรภ์เพื่อตรวจดูความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์และตรวจคัดกรองหาโรคที่อาจจะผ่านไปสู่ลูกได้