ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์เมื่อ 2-3 วันที่แล้ว ปกติประจำเดือนมาวันที่ 28-29 แต่เดือนนี้ไม่มาเลย จะท้องไหม

 •  Nam Nam
  สมาชิก
  มีอะไรกับแฟนเมื่อ2-3วันที่แล้วปกติเมนส์จะมาวันที่28-29แต่เดือนนี้ไม่มาเลยจะท้องมั้ยคะ
  Nam Nam  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณNam Nam

  การมีเพศสัมพันธ์นั้น ถ้าไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือการใช้ยาคุมชนิดใดๆเลย มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้

  โดยประจำเดือนที่ถือว่าช้าผิดปกติคือช้าเกินกว่า 35 วันจากครั้งก่อนนั้น อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น การตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง ความเครียด ความกังวล เป็นต้น

  แนะนำการยืนยันการตั้งครรภ์ได้เองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะซึ่งชุดตรวจให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป 

  Nam Nam  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณNam Nam

   

  การมีเพศสัมพันธ์นั้น ถ้าไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือการใช้ยาคุมชนิดใดๆเลย มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้

   

  โดยประจำเดือนที่ถือว่าช้าผิดปกติคือช้าเกินกว่า 35 วันจากครั้งก่อนนั้น อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น การตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง ความเครียด ความกังวล เป็นต้น

   

  แนะนำการยืนยันการตั้งครรภ์ได้เองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะซึ่งชุดตรวจให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป

  Nam Nam  พญ.นรมน
  แพทย์
  • สวัสดีค่ะคุณNam Nam

    

   การมีเพศสัมพันธ์นั้น ถ้าไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือการใช้ยาคุมชนิดใดๆเลย มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้

    

   โดยประจำเดือนที่ถือว่าช้าผิดปกติคือช้าเกินกว่า 35 วันจากครั้งก่อนนั้น อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น การตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง ความเครียด ความกังวล เป็นต้น

    

   แนะนำการยืนยันการตั้งครรภ์ได้เองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะซึ่งชุดตรวจให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป

  Nam Nam  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณNam Nam

   

  การมีเพศสัมพันธ์นั้น ถ้าไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือการใช้ยาคุมชนิดใดๆเลย มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้

   

  โดยประจำเดือนที่ถือว่าช้าผิดปกติคือช้าเกินกว่า 35 วันจากครั้งก่อนนั้น อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น การตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง ความเครียด ความกังวล เป็นต้น

   

  แนะนำการยืนยันการตั้งครรภ์ได้เองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะซึ่งชุดตรวจให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป

   

  Nam Nam  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณNam Nam

   

  การมีเพศสัมพันธ์นั้น ถ้าไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือการใช้ยาคุมชนิดใดๆเลย มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้

   

  โดยประจำเดือนที่ถือว่าช้าผิดปกติคือช้าเกินกว่า 35 วันจากครั้งก่อนนั้น อาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น การตั้งครรภ์ ถุงน้ำหลายใบในรังไข่ พังผืดมดลูก โรคไทรอยด์หรือต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ ผนังมดลูกบาง ความเครียด ความกังวล เป็นต้น

   

  แนะนำการยืนยันการตั้งครรภ์ได้เองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะซึ่งชุดตรวจให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป