ถามแพทย์

  • ประจำเดือนไม่มาเคยกินยาปรับฮอร์โมนแล้วเป็น แต่เดือนต่อมาไม่เป็น

  •  Pttyy
    สมาชิก

    ช่วงเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคมไม่เป็นประจำเดือนไปหาหมอเขาบอกผนังมดลูกหนา     มดลูกปกติเขาเลยให้ยามากินเดือนพฤศจิกายนเป็นประจำเดือน  แต่เดือนธันวาคมไม่เป็นค่ะ

    จนถึงปัจจุบันเดือนมกราคมก็ยังไม่มาแบบนี้จะเป็นโรคอะไรไหมคะ😭