ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 30 มิ.ย.- 6 ก.ค.หลังจากนั้นยังไม่มา เคยแท้งและขูดมดลูกไป

  •  ผึ้ง' จ้า'
    สมาชิก
    ประเดือนจำมาวันที่30เดือนมิถุนายน แล้วหยุดวันที่6เดือรกรกฏาคม หลังจากนั้น ประจำเดือนก็ขาดไป จนตอนนี้ยังไม่มาค่ะ เคยแท้งและขูดมดลูกเมื่อเดือนมกราคมค่ะ ปกติไม่ค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ผึ้ง' จ้า',

                             หากประจำเดือนล่าสุดมาวันที่ 30 มิ.ย-6 ก.ค. แล้วหลังจากนั้น ประจำเดือนยังไม่มา หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ การที่ประจำเดือนยังไม่มา ก็จะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น ส่วนการที่แคยแท้งและขูดมดลูกไป หากหลังจากนั้น ได้มีประจำเดือนมาเป็นปกติแล้ว ก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนในรอบนี้ขาดหายไปค่ะ